Om oss

Åsen 8


Fastigheten som är i Jugendstil och som ligger på Östermalm uppfördes med byggstart av dåvarande byggmästaren Brorson.
Uppvärmning skedde då med kakelugnar och spisar. Under 1950 talet installerades centralvärme och i samband med detta revs en del kakelugnar och spisar ut.
Fastigheten är ansluten till fjärrvärmenätet.
Byggmästare Rune Andersson köpte fastigheten 1982 av byggmästare Brorsons son.
Under 1980 och 1990 talen har i stort sett samtliga lägenheter renoverats och vid dessa ombyggnader har vi strävat efter att behålla lägenheternas ursprungliga karaktär.
Fastigheten ägs sedan 2009 av Komper AB som är en följd av ett generationsskifte inom ägarfamiljen.

Plogen 2


Fastigheten är byggd 1938 och ligger mellan Östermalm / Söder och byggprojektet startade med att fyra familjer gick samman om bygget. De fick då den största lägenheten mot söder på fyra plan.
Övriga lägenheter erbjöds till hyresgäster.
Fastigheten förvärvades 1983 även av Byggmästare Rune Andersson och omfattande renoveringar har utförts under åren.
Fastigheten är ansluten till fjärrvärmenätet.
Likt Åsen 8 ägs idag fastigheten av Komper AB.

Hans Kock 13 Borgmästargården


Byggnaden mot Östra Storgatan är byggd under början och mitten av 1600-talet. Övriga byggnader mot Tyggårdsgatan och J.H Dahlsgatan är uppförda under 1800-talets första hälft och mitt. Stora renoveringar har gjorts för att både kunna möta allmänhetens intresse men även för att behålla det gamla genuina hantverket som gjorts i byggnaden. Nuvarande ägare, Komper AB, köpte fastigheten december 2014 av Kristianstads Kommun som i sin tur ägt denne sedan 1962.